بخښنه!
که تاسو د دې ويب پاڼې خاوند دي، مهرباني وکړی د خپل کوربه برابرونکي سره اړیکه: [برېښنالیک خوندي]

دا ممکنه ده چې تاسو د دې مخ ځکه ته رسېدلي دي:

  • د IP پته بدله کړې ده.
    د دې چې دعامه IP پته ښايي په دې وروستيو کې بدل شو. ستاسو د ډی این امستنې وګوره ته تایید کړي چې دعامه استعمال په سمه توګه جوړ کړي. دا کیدای شي د ډی د بدلونونو د تکثیر 8-24 ساعتونو کې واخلي. کېدی شي چې دا ممکن وي چې د دې ګورتځای ته د لاسرسي تامين د دغو لارښوونو لاندې ستاسو د ډی این زیرمه پاکول.
  • شتون لري چې په سرور misconfiguration.
    تاسو باید دا تایید کړئ چې ستاسو کوربه چمتوونکي سم سم IP پته لري چې د ستاسو د اپاپي سایټونو او DNS ریکارډونو لپاره ترتیب شوي. د نوي سایټونو لپاره اغېزمن کولو لپاره د اپایکس بیاچاري ته اړتیا لیدل کیدی شي.
  • دا ګورتپاڼه ښايي د بل سرور ولېږدول.
    د دې دعامه استعمال په حافظی ښايي بدلي شوي وي او یا د کوربه برابرونکي ښايي د یو مختلف پالنګر د حساب وتلي دي.